كد آهنگ نگو دوست نداشتم از مهدی عسگری

 ---------------------------------------

كد آهنگ رز سرد از مهدی عسگری

 ---------------------------------------

 

كد آهنگ بی تو میمیرم از مهدی عسگری

 ---------------------------------------

 

كد آهنگ دیگه بر نگرد از مهدی عسگری

 ---------------------------------------

 

كد آهنگ تنها آرزو از مهدی عسگری

 ---------------------------------------

 

كد آهنگ نگاه تو از مهدی غسگری

 ---------------------------------------

 

كد آهنگ دیگه عاشق نمیمونم از مهدی عسگری

 ---------------------------------------

 

كد آهنگ محبوب از مهدی عسگری

 ---------------------------------------

 

كد آهنگ مهتاب از مهدی عسگری

 ---------------------------------------